New ticket
Kirjoita ongelman kuvaus mahdollisimman tarkasti. Mikäli olet saanut jotain virheilmoituksia, kirjoita myös ne viestiin tai lisää kuvaruutukaappaus liitteeksi. Muista lisäksi valita kategoria, jotta viesti menee automaattisesti oikean oppilaitoksen yhteyshenkilöille.

Please type the problem description as accurately as possible. If you have received any error messages from the system in question, please type them also to description or attach a screen capture. Remember to also select a category so that your ticket is passed to correct technician automatically.
Your email address
capture screen...